Không khí của môi trường sản xuất, tiếp nhận áp lực quản chế, không khí sẽ chảy từ khu vực ô nhiễm thấp đến khu vực ô nhiễm cao, đuợc thiết kế theo chuyển động phương thức đơn, thiết bị nhập khí và hồi gió phù hợp với tiêu chuẩn ISO đẳng cấp lọc không khí thứ 8 cấp 10000, các hạt bụi bẩn và các vật ô nhiễm trong không khí sẽ bị loại bỏ, phòng chống các vấn đề về ô nhiễm lặp đi lặp lại.
Nhân viên nhà máy khi vào khu vực làm việc, cần phải rửa tay, thay quần áo sạch không có bụi bẩn, vào phòng tắm không khí khử độc. Để nguời vận hành loại bỏ toàn bộ bụi bẩn trên quần áo và thân thể. . Đồng thời còn có chức năng khoá khí (AIR LOCK) có thể kiểm soát nhân viên một cách hiệu quả trong việc ra vào và phòng vệ sinh khác nhau để ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo.
Nguyên vật liệu khi đuợc chuyển vào khu vực làm việc cũng cần phải đuợc đưa vào phòng tắm không khí để tắm khí và khử độc. Có thể loại bỏ bụi bẩn trên thiết bị, vật liệu và công cụ. Vào khu vực trung lập sát khuẩn, sau đó mới vào khu vực sản xuất.
Chính sách quyền riêng tư       |       Hỏi đáp       |       Sơ đồ website      |       Cơ hội công việc       |        Liên lạc với chúng tôi      |            Follow US