Lên kế hoạch sản phẩm

Khách hàng đưa ra nhu cầu về sản phẩm, tuyển chọn nguyên liệu, sau khi đối phương yêu cầu, sẽ do chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên phát triển, chuyên gia hộ lí chuyên nghiệp của công ty tiến hành quy hoạch sản phẩm, chỉnh sửa, định tính đến kiểm nghiệm sản phẩm.

Mẫu sản phẩm

Để khách hàng có thể biết đến sản phẩm một cách cụ thể hoá, sau khi kế hoạch về sản phẩm được xác nhận, chúng tôi sẽ tiền hành nghiên cứu phát triển và chế tạo sản xuất. Việc tiến hành kiểm tra tính ổn định của sản phẩm đến kiểm nghiệm sản phẩm sẽ đuợc chịu trách nhiệm bởi ban quản lý sản phẩm.

Đánh giá kế hoạch

Thảo luận với khách hàng về thiết kế đóng gói sản phẩm và hình thái sản phẩm, ngoài ra còn kiểm nghiệm liệu sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Quy trình chế tạo chuyên nghiệp

Lấy quy trình sản xuất nghiêm ngặt làm trọng, phù hợp với chuẩn mực cơ bản của kiểm nghiệm sản phẩm.

Kiểm nghiệm sản phẩm

Sản phẩm đuợc thông qua nhiều vòng kiểm nghiệm chất lượng.

Giao nộp thành phẩm

Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được giao nộp đến nơi mà khách hàng chỉ định.

Kế hoạch sản phẩm

Khách hàng đưa ra nhu cầu về sản phẩm, tuyển chọn nguyên liệu, sau khi đối phuơng yêu cầu, sẽ do chuyên gia dinh duỡng, chuyên viên phát triển, chuyên gia hộ lí chuyên nghiệp của công ty tiến hành quy hoạch sản phẩm, chỉnh sửa, định tính đến kiểm nghiệm sản phẩm.

Mẫu sản phẩm

Để khách hàng có thể biết đến sản phẩm một cách cụ thể hoá, sau khi kế hoạch về sản phẩm được xác nhận, chúng tôi sẽ tiền hành nghiên cứu phát triển và chế tạo sản xuất. Việc tiến hành kiểm tra tính ổn định của sản phẩm đến kiểm nghiệm sản phẩm sẽ đuợc chịu trách nhiệm bởi ban quản lý sản phẩm.

Đánh giá kế hoạch

Thảo luận với khách hàng về thiết kế đóng gói sản phẩm và hình thái sản phẩm, ngoài ra còn kiểm nghiệm liệu sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Quy trình chế tạo chuyên nghiệp

Lấy quy trình sản xuất nghiêm ngặt làm trọng, phù hợp với chuẩn mực cơ bản của kiểm nghiệm sản phẩm.

Kiểm nghiệm sản phẩm

Sản phẩm đuợc thông qua nhiều vòng kiểm nghiệm chất lượng.

Giao nộp thành phẩm

Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được giao nộp đến nơi mà khách hàng chỉ định.

Chính sách quyền riêng tư       |       Hỏi đáp       |       Sơ đồ website      |       Cơ hội công việc       |        Liên lạc với chúng tôi      |            Follow US