Quyền và huớng dẫn sử dụng cần biết của website:


Khi bạn truy cập trang web của Công ty TNHH hoá sinh Jetton (sau đây gọi là hoá sinh Jetton), trước hết bạn phải đọc kỹ "Thông báo về Sử dụng", khi bạn sử dụng trang web này, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với nội dung của nó. Nếu bạn có thắc mắc gì về nội dung của thông báo này, hoặc không đồng ý, đừng sử dụng thông tin và các dịch vụ đuợc cung cấp bởi trang web này.

 • http://www.jetton-bioch.com.tw
 • http://www.noahdairy.com
 • http://www.noahdairy.com/tw/index.html
 • http://www.noahdairy.com/id/index.html
 • https://www.facebook.com/noahlohas
 • http://www.okura-health.com
 • https://www.facebook.com/dazangokura
 • http://www.kesuto.com/
 • https://www.facebook.com/kesuto.jp
 • http://www.ketto.co.jp
 • http://www.mr-rover.com
 • https://www.facebook.com/bihuaManor

Phạm vi sử dụng

a. Hoá sinh Jetton sẽ dùng thái độ nỗ lực nhất để cung cấp tất cả các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của công ty lên website này, kể cả các thông tin phát triển mới nhất của công ty, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chuẩn xác, tính hiệu quả và tính thích đáng của thông tin đuợc đăng tải. Các rủi ro do việc sử dụng website của Jetton sẽ do cá nhân tự gánh vác. Jetton có quyền được thêm vào, xoá bỏ và sửa đổi các thông tin trên website mà không cần thông báo.
b. Liên quan đến các thông tin được cung cấp bởi Hoá sinh Jetton và nội dung đăng tải, Hoá sinh Jetton không cung cấp bất kì hình thức khai báo hay bảo lãnh nào, khai báo đặc biệt này của Hoá sinh Jetton sẽ không chịu bất kỳ sự tuyên bố, bảo đảm, chỉ bảo hay ám chỉ, pháp luật, hợp đồng hay các quy định khác, nhưng không hạn chế việc bán hàng , quyền lợi mục đích thích đáng và đảm bảo không xâm phạm quyền lợi.
c. Nếu người sử dụng phải chịu bất kì tổn hại nào do việc sử dụng nội dung đăng tải hoặc thông tin đuợc cung cấp bởi website này bất luận dưới tình huống nào, không giới hạn là trực tiếp, gián tiếp, hay lí do đặc biệt gì (kể cả tổn hại lợi nhuận), bất luận Jetton đã biết truớc được việc có khả năng xảy ra việc có thể phát sinh bồi thường tổn hại này thì Jetton cũng không phải chịu trách nhiệm dưới bất kì hình thức hay tính chất nào.
d. Jetton không có trách nhiệm về tính chính xác, tính hiệu quả, tính tức thời và tính thích đáng của nội dung và thông tin của bên thứ 3, nên không phải chịu bất kì trách nhiệm nào, bao gồm siêu liên kết đến website của bên thứ 3, hoạc siêu liên kết của bên thứ 3. Trừ khi có tuyên bố khác trên trang web Jetton, Jetton sẽ không chỉnh sửa, xem xét hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ 3 trên bất kỳ bảng tin, phòng chat hoặc diễn đàn tương tự khác được đăng trên website của Jetton. Do đó, thông tin này sẽ được coi là thông tin nghi ngờ và thông tin chưa được bảo đảm bới Jetton.
e. Trang web này có thể được bổ sung thêm một số tuyên bố về triển vọng, phản ánh phương huớng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp Jetton, những tuyên bố này có thể bao gồm tính rủi ro và không chắc chắn, bởi vì sự phát triển thực tế và kết quả cuối cùng có thể khác với kỳ vọng ban đầu, vì nó còn tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau bao gồm thành công của dự án nghiên cứu hiện tại, kết quả của thử nghiệm lâm sàng hiện tại hoặc trong tương lai, sản phẩm trong quá trình sản phẩm hoá, tính hiệu lực và thực thi của quyền phát minh sáng chế, sự ổn định của mối quan hệ thương mại và các điều kiện kinh tế chung. Hoá sinh Jetton sẽ thường xuyên cập nhật website của mình, nhưng không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ nội dung nào.

Việc sử dụng của bạn

Bạn cần hiểu, thừa nhận và đồng ý với những điều dưới đây:a. Khi sử dụng website của Hoá sinh Jetton, bạn không được phá hoại hoặc đánh chặn tin nhắn điện tử hoặc các máy chủ của chúng tôi, thêm vào đó người dùng cũng đồng ý không cố tình phá hoại bất kỳ tính năng bảo mật nào của website, và tuân thủ tất cả luật pháp, các điều khoản và quy định.
b. Bạn chấp nhận các quyền và nghĩa vụ sau đây của Jetton, trừ khi Jettọn đã tuyên bố và đồng ý truớc đó, không thì thông qua các bình luận, đề xuất, ý tưởng, hình ảnh hoặc thông tin khác trên website của Jeton hoặc trong sự giao tiếp của Jetton sẽ vĩnh viễn thuộc về Hoá sinh Jetton.
c. Hoá sinh Jetton có quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào do bạn tải lên hoặc truyền tải đến website của Jetton duới các hình thức khác, bao gồm bất kỳ hình thức nào của việc sao chép, hiển thị, pháy biểu, sửa đổi, nhất quán đến nội dung khác , hoặc dựa trên thông tin này để làm thông tin chế tạo cơ bản cho các tác phẩm.
d. Jetton có quyền lợi huởng vô điều kiênh đối với bất kỳ bình luận, đề xuất, hình dán và các suy nghĩ đối với tuơng lai Jetton của nguời dùng trên trang web của Jetton, Jetton có thể tại bất kì thời điểm địa điểm nào tại hiện tại và tuơng lai, và duới các hình thức không giống nhau sử dụng suy nghĩ, bình luận, đề xuất, và hình dán đối với tuơng lai của công ty của bạn.
e. Hoá sinh Jetton không ủng hộ việc phải chi trả bất kỳ thù lao gì cho nguời cung cấp các nội dung, Jetton có quyền sử dụng lời khuyên, ý tưởng, hình ảnh hoặc thông tin khác cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích khác. 。
f. Các dữ liệu cá nhân thu được từ trang web này cung cấp tự nguyện bởi người sử dụng. Những dữ liệu cá nhân này chỉ dành cho nội bộ của Hoá sinh Jetton. Jetton sẽ không bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba hoặc bất kỳ đơn vị nào không liên quan đến hoạt động vận hành kinh doanh website của Jetton.
g. Tất cả các thông tin khác được nhập vào trang web của Jetton sẽ không được giữ lại. Các quyền lợi trên là do bạn, dựa theo các thông tin mà bạn cung cấp, chịu trách nhiệm sử dụng, không phải do Jetton chịu trách nhiệm, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp và tính nguyên bản và vấn đề bản quyền của các thông tin khác.

Nhãn sản phẩm

a. Ngoài biểu thị đặc biệt của website, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu, nhãn hiệu của công ty, nhãn hiệu dịch vụ, tất cả các phần mềm, hình ảnh, văn bản được hiển thị trên trang web đều thuộc về Jetton, Bạn không có quyền sao chép, phân phối, tải lên, tuyên bố, chuyển giao hoặc truyền đi bằng bất kỳ phương pháp nào, thay đổi bất kỳ nội dung nào của trang web này, cũng không có quyền biên dịch, khôi phục, tháo rời trang web hoặc phần mềm.
b. Nếu bạn tải về bất kỳ phần mềm, hình ảnh, văn bản nào trên trang web này với sự cho phép của công ty chúng tôi, bạn chỉ có thể sử dụng nó cho các mục đích hợp pháp. Nếu bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có sự chấp thuận của Jetton, chúng tôi có quyền thực hiện mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của công ty.
c. Khi chính sửa nội dung hoặc thông tin của trang web này, đã được xử lý nghiêm ngặt, và có cung cấp " ấn khôi phục" , công ty không chỉ bảo hoặc ám chỉ rằng chúng tôi đưa các bảo đảm đối với các thao tác khác. Công ty không bảo đảm rằng thông tin và nội dung như vậy không vi phạm, cũng không bảo đảm việc sử dụng an toàn và chính xác, phù hợp hoặcbảo đảm rằng không có vi-rút máy tính. Công ty không bảo đảm rằng thông tin và nội dung như vậy không vi phạm, cũng không bảo đảm việc sử dụng an toàn và chính xác, phù hợp hoặcbảo đảm rằng không có vi-rút máy tính.

Bảo mật và an toàn

a. Hoá sinh Jetton cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự riêng tư cho khách hàng của chúng tôi và tầm quan trọng của khách truy cập vào website của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi được kiểm soát bởi chính sách bảo mật của công ty và bạn phải đồng ý chịu ràng buộc bởi chính sách bảo mật này nếu muốn truy cập và sử dụng website của Hoá sinh Jetton.
b. Khi bạn thừa nhận và đồng ý gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho website của Hoá sinh Jetton, chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm an toàn tuyệt đối nào mặc dù Jetton đã thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc truy cập hoặc đánh chặn trái phép.

Trách nhiệm hữu hạn

a.Hoá sinh Jetton không chịu trách nhiệm về bất cứ dữ liệu, thông tin, hoặc ý kiến được cung cấp, đăng tải thông qua website của Jetton. Những rủi ro có thể phát sinh bởi những dữ liệu, thông tin và ý kiến này sẽ do bạn tự chịu.

Khác

a. Hoá sinh Jetton có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thông báo.
b. Sản phẩm của Hoá sinh Jetton đuợc cung ứng ở nhiều nơi trên thế giới, vì vậy website của Jetton có thể nêu rõ hoặc cũng có thể không nêu rõ đuợc tất cả sản phẩm và dịch vụ của mình.
c. Trang web này có thể liên kết đến các trang web liên quan đến việc hoạt động kinh doanh của Jetton, và Jetton không chịu trách nhiệm về nội dung trong website của các doanh nghiệp khác, liên kết đến các trang web khác không có nghĩa là Jetton chứng thực cho các trang web đó.

Chính sách quyền riêng tư       |       Hỏi đáp       |       Sơ đồ website      |       Cơ hội công việc       |        Liên lạc với chúng tôi      |            Follow US